logo

__

Urząd Gminy Sosnowica
ul. Spokojna 10
21 - 230 Sosnowica

Sprawdzanie statusu sprawy
* w celu sprawdzeniu statusu sprawy należy podać znak sprawy.